MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ

TYPY INVESTIC DO HOTELU

Možností je samozřejmě více, ale pro přehlednost uvedeme tři základní typy investic. Obvyklý investiční horizont je vzhledem k jejímu typu alespoň pět let. Při kratší investici se nemusí dosáhnout tak dobrých výsledků a zhodnocení investice.

Hlavní majitel

Hlavní majitel je jediným nebo největším spoluvlastníkem hotelu. V minulosti jsme pracovali i s klienty, kteří do hotelu investovali jako hlavní majitelé a k nim se přidali další spolumajitelé nebo hoteloví investoři.

Spolumajitel

Spolumajitelů je při investování do hotelu vždy několik a jejich počet není v zásadě ničím omezen. Mohou se spojit s dalšími spolumajiteli, hotelovými investory nebo hlavním majitelem.

Hotelový investor

Hotelovým investorem se může stát prakticky každý, kdo má alespoň 500 tisíc korun volných vlastních prostředků. Jde o vesměs klasickou formu investování s tím, že pozice hotelového investora je podobná běžnému zajištěnému věřiteli. Jeho investice je zajištěna nemovitostí (budovou a pozemkem hotelu).

Parametry Hlavní majitel Spolumajitel Hotelový investor
Právní a ekonomické vlastnictví majoritní minoritní zajištěný věřitel
Podílí se na strategii ano ne ne
Zajištění formou podílu ve vlastnické společnosti ano ano ne
Investiční horizont není limitován není limitován 5 – 10 let
Zhodnocení investice – cash flow; zvýšení tržní hodnoty ano ano ne
Realizace výnosu – výplaty dividend; prodej podílu ano ano roční úrok
Minimální výše investice 10.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč
Zajištění zástavou nemovitosti ne ne ano